Telegram Group Search
شب‌بخیر ای غارتگر شب‌های بی‌مهتاب من . .
اگر هر کسی به دنیا آمده تا رسالتی داشته باشد،
من آمدم تا در اوج تنهاییت، تنها نباشی :)🤍
آدم از عشقِ تو بيمار شود هم خوب است ..!
بیا دنیا نمی‌ارزد
به این پرهیز و این دوری . .
-فروغ‌فرخزاد
من ‌نخواهم ‌ایستاد ‌روبرویِ تو
جز ‌برایِ ‌بوسه ‌‌زدن^^!♥️
-هوشنگ‌ابتهاج‌
در من کسی باز یاد تو افتاد این صبح . .☀️🌿
ببوسم رگایِ بنفش پشت پلکاتو^^!💜
مثل گوشت و استخوان در جان منی،
خود بخوان قصه‌ی دل بستن را^^!🍊🧡
ای یار کجاست آغوش تو ؟
در پرده دل خیال تو رقص میکند*.*🙋🏻‍♀🌱
شعرِ زیبایِ منی آرایه میخواهم چکار ؟!
-محمدبزاز
دستش را كه گرفتم؛
تازه فهميدم تحققِ رويا چقدر شيرين است^^!🦋💙
-رامين‌وهاب
هیچ چیز جز تو حال مرا خوب نخواهد کرد^^!♥️
حرفت را به من بگو
قلبت را به من بده . .🌱
-شاملو
خُرم ‌آن‌ لحظه‌ که ‌مُشتاق ‌به ‌یاری ‌برسد^^!💕
بی هوا اولِ صبح
سخت هوایت کردم ..🍃🌞
-میثم‌بشیرى
به برکتِ چشمانت قسم؛
تو معشوق من نیستی
تو امتدادِ منی در تنی دیگر !
اما‌ تو‌ کی ‌شود ‌که‌ فراموشِ‌ من ‌شوی ؟🖤
به من نگريست
[و چشمانش به وسعت دریا بود]
و گفت : شنا كردن بلدی؟
گفتم : نه غرق شدن بلدم !💙
بیمار غمم
عین دوایی تو مرا . .💛🌱
2021/10/24 16:19:41
Back to Top
HTML Embed Code: